Featured

Ljubav na silu / Aşka sürgün - Epizoda 22

430 Pregleda

Published

Ljubav na silu / A?ka s�rg�n - ?ele?i da izbegnu obi?aje i dug koji imaju prema porodici ?ahvar, ?lanovi porodice Azizoglu napu?taju rodno mesto na istoku Turske i zapo?inju novi ?ivot u Istanbulu. Iza sebe su ostavili tradicionalne vred�nosti, okrenuv?i se modernom svetu. Naslednik ove porodice, Hazar Az�izoglu, odgajan je po svim pravilima zapada - izrastao je u modernog ?oveka, koji nema nikakvih dodirnih ta?aka sa rodnim krajem svojih predaka. Me?utim, njegov ?ivot pot�puno se menja kada sazna da mu je brat ubijen. Iznenada, pri?e o krvnoj osveti i surovim obi?ajima nisu vi?e samo bajke koje mu je baka pri?ala u detinjstvu. One sada postaju njegova jedina istina. Naime, za smrt njegovog brata odgovorna je porodica ?ahvar i to je tek po?etak krvne osvete podstak�nute obi?ajima. Obe porodice ?ele da se tome stane na kraj i saglasne su u oceni da vi?e nijedan ?ivot ne bi trebalo da bude izgubljen. Me?u�tim, postoji samo jedan na?in da se njihov dogovor konkretizuje. Hazar mora da o?eni Zilan, k?erku Azama ?ahvara. Mada se u po?etku protivi ugovorenom braku, poku?avaju?i da ubedi svoje najbli?e da ne treba postupati prema obi?ajima, uskoro shvata da je situacija veoma ozbiljna i da mu ne preostaje ni?ta drugo nego da sudbonosno ?da? izgovori devojci koju uop?te ne poznaje. Tako obaveza prema krvnoj osveti koja je ukorenjena u ?ivotima svih ?lanova dveju porodica potpuno nestaje.
Pritom, da bi u?vrstili svoju vezu, glave porodica odlu?uju da zapo?nu zajedni?ki posao. Udata za Hazara, Zilan se seli u Istanbul, a njihov brak zamena je za krvave obra?une koji bi usledili da nisu pristali da se ven?aju. Uprkos tome ?to su se oboje nevoljno zakleli jedno drugome na ve?nu ljubav, ne mogu da se odupru znati?elji, pa tako poku?avaju da saznaju ?to vi?e jedno o drugome. Me?tum, ono ?to u po?etku deluje kao ?ista radoznalost, lagano pre�rasta u divnu ljubavnu pri?u...

Kategorija
Ljubav na silu Strane Serije
Tagovi
A?ka s�rg�n, Ljubav na silu, turska serija, epizoda, online, serija ljubav na silu sa prevodom, serije.online, sa prevodom, tv pink, serije.online
Budite prvi koji cete komentarisati video.